Grąžinimo sąlygos

1. Klientas dėl grąžinimo gali susiekti, per formą esančią puslapyje, e. paštu, telefonu.

2. Grąžinama prekė turi būti nenaudota ir orginalioje pakuotėje.

3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos ir nesugadinta.

4. Klientas apmoka visas siuntos ir pakavimo išlaidas, įskaitant ir pakaitinės prekės siuntos išlaidas.

5. Jeigu klientas nepageidauja prekės pakeisti, mes grąžiname pinigus tik gavę grąžinamą prekę prekę.

6. Gavę jūsų grąžintą prekę mes įsipareigojame pervesti pinigus per 10 darbo dienų.

7. Visos netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis”, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių” nustatyta tvarka.

8. Taisyklių keitimas. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti grąžinimo taisykles apie tai pranešdamas e-parduotuvėje. Jei Jūs, po šių sąlygų pasikeitimų, naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, pardavėjas laiko, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

9. Baigiamosios nuostatos. Šioms grąžinimo sąlygoms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.